Schola Cantorum

 

Välkommen till Schola Cantorum.

Schola Cantorum var en av Luleå domkyrkoförsamlings blandade körer. Kören hade Mjölkudden som sin fasta punkt och kören övade som brukligt en gång i veckan och medverkade i gudstjänster och andra sammanhang 5-10 gånger per termin. Ibland begav sig kören ut på längre resor, i slutet av sin bana till Rom och Åbo.

Schola Cantorum var en vuxenkör för körvana sångare, som gillar nya utmaningar. Kören blandade olika musikstilar och klangfärger och strävade vid sidan av en välintonerad mångstämmighet efter äkthet i det musikaliska uttrycket. När vacker körsång möter äkta känslor uppstår himmelska toner!

Kören började sin bana runt 1990, som ett svar på frågan: Hur formar man en kör, när alla som kan sjunga redan sjunger i andra körer? Starta en körskola! Och den körskolan fick namnet Schola Cantorum. Den som tog initiativet då var Gertrud Lundbäck-Grönlund och efter henne har andra organister tagit över stafettpinnen; bl a Einar Isacsson, Lena Stenlund, Erika Nilsson, Mikael Jacobsson. Tyvärr kom kören av någon obegriplig anledning att aktivt nedmonteras av Luleå Domkyrkoförsamling från och med oktober -15 och våren -16, vilket förstås ledde till att den slutligen lades ner mot slutet av vårterminen -16.

Våra minnen får i hjärtat bevara det varma "Välkommen!" som kören stod för, men också det engagemang i gemenskap och för Mjölkuddskyrkan som sporrade alla att tillsammans klinga bättre än summan av de enskilda delarna.

Må körens storhetstider bevaras i ljust minne!