Schola Cantorum

Körskola

 

Det kan kännas som ett stort steg att ta att gå med i en etablerad kör, även om den som vår heter just Schola Cantorum - körskola. Framförallt det faktum att kören har sjungit ihop länge och har en gemensam repertoar som det inte behövs så mycket grundläggande övning på, gör att nya sångare kan bli överväldigade av allt nytt...
Med anledning av detta bedriver jag sedan vt-06 kortare körskolor för att minska ner trösklarna som kan finnas för att gå med i en kör. Det har varit lite olika profil på grupperna. En termin gjorde jag en grupp speciellt för män. Generellt så är det typisk studiecirkelform eftersom deltagarna i hög grad påverkar hur jag jobbar.

Aktuella kurser för terminen kan du läsa om på  Luleå domkyrkoförsamlings hemsida.

 På dessa kortkurser är den uttalade ambitionen att det här ska vara en möjlighet för den som så önskar att få en kort introduktion till sjungande i kör för att man lättare ska kunna gå med i den kör man önskar.