Schola Cantorum

Mjölkuddskyrkan

kyrkbänkar
belysning Valvet symboliserar himlavalvet, rymden, kosmos.

Mjölkuddskyrkan är en distriktskyrka inom Luleå domkyrkoförsamling.
Här träffas vi i både helg och vardag.

kyrkbänkar
Mjölkuddskyrkan invigdes den 7 september 1969 av dåvarande biskopen Stig Hellsten.

Kyrkan ritades av arkitekterna Bertil Franklin och Gertrud Edberg, MAF arkitektkontor. För den konstnärliga utsmyckningen svarade Pär Andersson.

Mjölkuddskyrkan karaktäriseras av sitt ljusblåa klocktorn och mäktiga kupolformade tak. Kupolen har en facetterad yta som reflekterar ljus, likt en bergkristall.

Kupolformen påminner om kyrkorna från den första kristna tiden, till exempel Hagia Sofia i Istanbul från 530-talet, och om många grekiska småkyrkor.


Klockstapeln är vägvisare till entren, till vilken man kommer via en rekreationsgård.
Kyrkmuren och kyrkans väggar är murade i skyar, ett motiv som går igen på dopfunt, predikstol och altare.

Bibelns skapelseberättelse har varit en inspirationskälla vid utformningen av kyrkorummet. När man ser kupolens fönsterrad kan man tänka på texten om när Gud skiljde ljuset från mörkret. "På himlavalvet skall ljus bli till..."

kyrkbänkar
Även psaltarpsalmen "Herren är min herde" har satt spår i kyrkorummet: Han låter mig vila på gröna ängar (kyrkbänkarna), han för mig till vatten där jag finner ro (dopfuntens blå färg), han vederkvicker min själ (vid nattvardsbordet), han leder mig på rätta vägar (genom förkunnelsen från predikstolen).

Altaret dominerar i kyrkorummet. Det stora altaret med draperad altarduk vill föra kyrkobesökarnas tankar till det dukade nattvardsbordet. Altarkorset som är snidat i trä och betsat svart vill återge händelsen på Golgata, då solen miste sitt sken när Jesus korsfästes. Men mörkret på Golgata blev till ljus och hopp för världen."Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv".

Budskapet om Jesus Kristus fördes ut i världen genom de tolv apostlarna, vilket symboliseras av de tolv altarljusen.