Schola Cantorum

Lyssna.

Så här lät det på Julkonserten -06 på två av satserna ur Gaudete av A Öhrwall.
Det är satserna Sinfonia och In Dulci Jubilo...

Och så här när vi sjöng Uti vår hage av Hugo Alfven på vårkonserten -08.

Midsommarhelgens söndag 2009 var det vi som stod för sommarkvällsmusiken
i domkyrkan. Då inledde vi programmet med att sjunga I denna ljuva sommartid
i Anders Öhrwalls sättning.

Från "Vi sjunger in julen" 2009-12-13 kan du här lyssna på Jul, jul, strålande jul. i
G Nordqvists klassiska sättning.

Vid Marie bebådelse söndagen 20100321 gjorde vi en konsert då vi bland
annat sjöng verket Gloria av Antonio Vivaldi. Vi hade glädjen att ha en del
stråkmusiker från orkesterföreningen som spelade tillsammans med oss.
Så här lät Sats IV Gratias agimus tibi och V Propter magnam gloriam .