Schola Cantorum

Intresserad av börja sjunga i Schola Cantorum?

Vi är en grupp som är öppna för nya medlemmar. Men vi har dock förbehållet att det ska vara balans
  mellan stämmorna, periodvis är det "fullt" i en del stämmor.

  För att komma med behövs följande:

 • Sångarglädje
 • Gärna tidigare körerfarenhet
 • Att du kontaktar körledaren, Mikael, som vill träffa dig innan du hälsas välkommen i kören.
   Det blir ett litet röstomfångstest och ett samtal om tidigare sång/körerfarenheter.
  Du når honom på mobilnr: 0920-26 48 89 eller kan du fylla i nedanstående formulär,
     tar Mikael kontakt med dig snart han får tillfälle:
  (Använd inte åäö i namnet, utan använd aao istället. Det krånglar till och från...)


Mitt röstläge är:
Sopran
Alt
Tenor
Bas
Vet ej

En kort beskrivning av min sång/körbakgrund:


Det går att kontakta mig på följande sätt:
Förnamn:
Efternamn:

Epostadress:

Telefon: